Nieuws

Artikel in de nieuwsbrief van Executive Finance en Vakblad Arbo: Tips voor veerkrachtige bedrijven in tijden van Corona

16 april 2020 verscheen ons eerste artikel over veerkrachtig leiderschap in tijden van Corona. De komende weken volgt meer in samenwerking met mijn collega’s, onder andere over het omgaan met mentale en sociale valkuilen in tijden van onzekerheid en grote financiele en economische druk.

“Stop en denk na!” een artikel over veerkrachtige besluitvorming voor bergsporters

April 2020 verscheen een artikel van Anne van Galen over het gebruik van de 5 stappen in bergsport situaties in Hoogtelijn, het blad van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Hoogtelijn artikel_Stop en denk na

  

Serious game voor veerkrachtige oplossingen grondwater en bodemdaling problematiek in Vietnam

December 2019 – Anne van Galen werkt mee – in opdracht van Arcadis – aan een serious game. Deze game focust op het in samenwerking genereren van veerkrachtige oplossingen voor grondwater problemen in de Delta van Vietnam.

Afbeelding NgaViet – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6127660

Resilience Academy Team wint tender Just Culture Pilot (petro)chemie

Oktober 2019: Een selecte groep bedrijven in de (petro)chemie gaat 2019-2020 aan de slag met het Stappenplan en de Bouwstenen voor een ‘Just Culture’. (interessante video’s over dit onderwerp van Benno Baksteen vind je hier) Hiermee willen zij hun veiligheidscultuur versterken en een ‘Just Culture’ implementeren. De pilot bij deze bedrijven zal informatie opleveren voor het praktisch toepasbaar maken van het concept ‘Just Culture’ zodat ook andere partijen hiermee veiligheidswinst kunnen boeken en hun positie kunnen versterken. Opdrachtgever is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het Just Culture Lab wordt begeleid door Niek Steijger, Johan van der Vorm, Annemiek Boelens (Opteamise) en Anne van Galen.

Artikel over ‘Beter beslissen in de bergen’ voor Duitstalig vakblad

April 2019: In Berg und Steigen verscheen voorjaar 2019 een artikel van John van Giels en Anne van Galen over de Human Factor en besluitvorming in de bergen: bergundsteigen106 – 86-96(faktor mensch und entscheidungsprozesse) vangalenvangiels

Resilience Academy workshop op congres NVVK

Maart 2019: Op het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen mochten Johan van der Vorm en Anne van Galen twee spelvarianten van onze game veerkrachtige besluitvorming beoefenen met een groep van zo’n 30 belangstellenden. Het betreft manieren om een veerkrachtige After Action Review te doen en de Last Minute Risk Assessment veerkrachtig vorm te geven.  In de game wordt duidelijk waarom iedere organisatie die wil ‘klimmen op de veiligheidsladder’ en veiligheidscultuur wil verbeteren, moet inzetten op veerkrachtige besluitvorming.

Resilience Academy op Netwerkdag 4 Veiligheidsregio’s

November 2018: De Resilience Academy gaf een workshop op de Netwerkdag van 4 veiligheidsregio’s. De link tussen goed crisismanagement en ‘Resilience in vijf stappen’ is voor ons evident en dit was een geweldige kans om met deze key-players (waaronder veel burgemeesters) over besluitvorming onder druk te spreken.