Resilience in vijf stappen

Resilience in vijf stappen is een middel om veerkrachtige (dus succesvolle en zo veilig mogelijke) beslissingen te nemen bij onverwachte situaties met hoge onzekerheid en veel (tijds)druk.

Dit besluitvormingsondersteunend instrument kan in verschillende situaties worden toegepast. De bedrijven die getraind zijn door de Resilience Academy gebruiken Resilience in Vijf Stappen om bijvoorbeeld:

  • Mensen te trainen om veerkrachtig op te treden bij onvoorziene risico’s.
  • Een zinvolle stap toe te voegen aan de last minute risk assessment (waardoor het méér wordt dan een afvink lijstje en waardoor je verantwoord meer mogelijkheden behoudt om te blijven opereren).
  • Ongevallen en bijna-ongevallen te evalueren (niet vanuit een rigide normenkader, maar vanuit de praktijk).
  • Keten-eveluaties uit te voeren.
  • etc.

Lees bij testimonials welke ervaringen er zijn met het instrument.

 

Resilience in Vijf Stappen

resilience-complete-illustratieVragen vooraf:

– Wat is het probleem en is het terecht dat je terugvalt op resilience?

– Is het echt zo dat de normale regels en procedures niet van toepassing zijn?

– Is het niet improviseren uit gemakzucht?

– Wat zijn dan precies de onzekerheden?

– En hoe zit het met de tijdsdruk?

 

Stap 1: Geef jezelf tijd. Bespreek met je team en je opdrachtgever hoe je extra tijd kunt creëren voor het nemen van een veerkrachtige beslissing.

Stap 2: Zoek verschillende perspectieven. Stel een team samen met collega’s die je bij probleemanalyse en mogelijke oplossing(en) kunnen helpen. Selecteer niet alleen gelijkgestemden. Wees duidelijk wie welke rol heeft.

Stap 3: Denk in scenario’s. Denk driedimensionaal en denk voor- en achterwaarts in de tijd. Neem diverse opties door (minimaal 3). Hoe zit per scenario de (veiligheids)marge in elkaar? Maak de scenario’s zo concreet mogelijk (denk ook na over ‘details’).

Stap 4: Raadpleeg de advocaat van de duivel. Door zelfreflectie (intern) of een second opinion (extern). Hoe zou een rechter de voorgenomen beslissing beoordelen, mocht het toch mis gaan? Zou je je eigen familie aan het risico willen blootstellen? Etc.

Stap 5: Monitor. Bepaal wanneer en waar je opnieuw wilt beoordelen of de gekozen oplossing werkt. Bedenk wanneer er geen weg terug meer is. Zorg dat je directe feedback terugkrijgt over hoe de oplossing het doet.